Gas hydrates burning

Strona główna [Home page]

Strona tytułowa [Title page]
Spis treści [List of contents]

1. Wstęp
2. Historia wiedzy
3. Powstanie hydratów
4. Warunki występowania
5. Budowa i właściwości
6. Indykatory istnienia
7. Hydraty w przyszłości
8. Hydraty w przeszłości
9. Efekt cieplarniany
10. Podsumowanie

11. Słowniczek
12. Literatura [References]
13. Spis rycin i tabel
14. Załączniki [Annexes]

Pobierz [Download]: 1, 2, 3
Kontakt

Darmowy hosting